Strict Standards: Non-static method Configure::read() should not be called statically in /var/www/vhosts/echteheld.nl/httpdocs/cake/basics.php on line 213

Strict Standards: Non-static method Configure::getInstance() should not be called statically in /var/www/vhosts/echteheld.nl/httpdocs/cake/libs/configure.php on line 156
Warning (2): Creating default object from empty value [APP/controllers/paginas_controller.php, line 65]
Opbrengsten - Een Echte Held Kiest Statiegeld

Statiegeldmanifest Nieuws Veelgestelde vragen

Kosten/baten: Opbrengsten

De financiële opbrengsten van het statiegeldsysteem voor plastic flessen zijn bijna net zo hoog als de kosten van dit statiegeldsysteem, maar slechts een deel van die opbrengsten komt terecht bij degenen die de kosten maken.

Het gaat bij de opbrengsten enerzijds om inkomsten voor het bedrijfsleven: niet-geïnde statiegelden en de waarde van het recyclingmateriaal. Daarnaast zijn er opbrengsten in de vorm van vermeden kosten, waarbij het vooral gaat om gemeenten die lagere kosten hebben doordat de lege flessen niet terechtkomen in het huishoudelijk restafval. Lege plastic flessen zijn een volumineus deel van het huishoudelijk restafval en zonder het statiegeldsysteem zouden de kosten voor inzameling en verwerking van het huishoudelijk restafval fors hoger zijn.

Opbrengsten bedrijfsleven

Supermarkten en producenten van waters en frisdranken betalen het statiegeldsysteem, maar ze genereren ook een tweetal inkomsten: statiegeldbedragen van niet-teruggebrachte flessen en de opbrengst van het PET recyclingmateriaal. Voor zover bekend innen producenten deze opbrengsten. Een betere inkomstenverdeling tussen supermarkten en producenten zou een lastenverlichting betekenen voor supermarkten.

1. Opbrengst niet-geïnde statiegelden
In 2010 kwamen er 676,3 miljoen statiegeldflessen op de markt voor frisdranken en waters [Canadean, 2011]. Daarvan werd tenminste 95% ingezameld door het statiegeldsysteem [SRN, 2011]. Met een statiegeldbedrag van € 0,25 per fles wordt jaarlijks een bedrag van 8,5 miljoen euro verdiend doordat een klein deel van de consumenten de statiegeldflessen niet terugbrengt.

2. Opbrengst recyclingmateriaal
Het gerecyclede PET van de statiegeldflessen kan worden verkocht voor een hoge prijs, vanwege de hoge zuiverheid van het materiaal. De opbrengst in 2010 was 400-485 €/ton PET [Agentschap NL, 2011]. In 2010 werd ongeveer 28,5 kiloton aan PET-statiegeldflessen ingeleverd. Dat leverde een opbrengst van 13 miljoen euro. De laatste jaren ligt de waarde van het PET-materiaal van ingeleverde statiegeldflessen tussen de 700 en 800 euro per ton, zodat de ingeleverde statiegeldflessen inmiddels een waarde hebben van meer dan 20 miljoen euro.

De opbrengst van het statiegeldsysteem voor plastic flessen kwam hiermee in 2010 voor het totale bedrijfsleven op een bedrag van ruim 22 miljoen euro per jaar. Inmiddels is dit bedrag opgelopen tot een waarde van zo'n 30 miljoen euro. Het gaat hierbij met name om opbrengsten voor de drankenproducenten; wel mag worden aangenomen dat dit bij prijsonderhandelingen tussen supermarkten en drankenproducenten deels wordt verdisconteerd.

Gezien de kosten van 38 miljoen euro resteerde in 2010 voor het gezamenlijke bedrijfsleven een nadelig saldo van ongeveer 16 miljoen euro per jaar, oftewel 2,4 eurocent per plastic statiegeldfles.

Opbrengsten gemeenten

Naast dat bedrijven inkomsten genereren uit het statiegeldsysteem hebben vooral gemeentes voordeel aan het statiegeldsysteem, doordat de inzameling en verbranding van lege PET-flessen in het restafval wordt vermeden.

3. Vermeden kosten inzameling restafval
De kosten voor gemeentelijk afvalbeheer worden voor ongeveer 25% bepaald door de kosten voor de inzameling van huishoudelijk GFT-afval en restafval tezamen [AOO, 2004]. Minimaal 15% van de gemeentelijke afvalstoffenheffing kan worden toegeschreven aan de kosten voor de inzameling van alleen huishoudelijk restafval [CBS, 2011]. Gemiddeld betaalde een huishouden vorig jaar 251 euro afvalstoffenheffing [Agentschap NL, 2011]. De totale inzameling van huishoudelijk restafval kostte zodoende 275 miljoen euro per jaar. In 2010 werd 3.758 kiloton huishoudelijk restafval ingezameld [CBS, 2011] met een gemiddelde dichtheid van 150 kg/m3; het ging dus om 25 miljoen m3 huishoudelijk restafval. De inzameling van 1 m3 huishoudelijk restafval kostte daarmee ongeveer 11 euro.

Bijna alle plastic statiegeldflessen zijn PET-flessen van 1,5 liter. Plastic flessen van dit volume zijn nauwelijks in te drukken en zouden in het huishoudelijk restafval een groot volume innemen. In 2010 werden circa 650 miljoen plastic statiegeldflessen ingeleverd, met een totaal volume van bijna 1 miljoen m3. Het statiegeldsysteem op grote PET-flessen zorgt er dus voor dat één van de meest volumineuze afvalstromen niet in het huishoudelijk restafval terecht komt. Daarmee bespaart het huidige statiegeldsysteem de Nederlandse gemeenten jaarlijks 11 miljoen euro aan de inzameling van plastic flessen in het restafval.

4. Vermeden kosten verwijdering restafval
Gemiddeld betaalden gemeenten vorig jaar 97 euro voor de verwijdering/verbranding van een ton huishoudelijk restafval. Dit betreft het kale tarief van 2010, zonder de –onbekende- kosten voor transport, overslag etc. [Agentschap NL, 2011].

Door het huidige statiegeldsysteem wordt voorkomen dat 28,5 kiloton grote PET-flessen verbrand wordt met het huishoudelijk restafval. (Dit is de 95% van de grote PET-flessen die wordt ingeleverd, circa 1,5 kiloton PET eindigt nu wel in een afvalverbrandingsoven.)
In totaal besparen gemeentes jaarlijks circa 3 miljoen euro op de verwijderingskosten doordat bijna alle statiegeldflessen uit het restafval worden gemeden.

5. Overige vermeden kosten
Het is moeilijk in te schatten in hoeverre het statiegeldsysteem van grote plastic flessen zorgt voor lagere kosten doordat zwerfafval wordt voorkomen. Evenmin is informatie voorhanden over de mate waarin bijvoorbeeld terreinbeheerders, bedrijven en instellingen baat hebben bij dit statiegeldsysteem doordat de kosten van afvalbeheer worden beperkt. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen om hoeveel (miljoenen) euro's het daarbij gaat.

Al met al voorkomt het huidige statiegeldsysteem een aanzienlijk bedrag aan kosten voor gemeentelijk afvalbeheer. Zonder statiegeldsysteem zouden de jaarlijkse kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk restafval in totaal ongeveer 14 miljoen euro hoger zijn. Iedere 1,5 liter PET fles kost de gemeentes dan 2,2 eurocent. Gemiddeld betekent dit voor een gemeente van 100.000 inwoners een extra kostenpost van bijna 85.000 euro.

Totale opbrengsten

Samengevat liggen de jaarlijkse opbrengsten van het huidige statiegeldsysteem op meer dan 35 miljoen euro, ofwel 5,2 eurocent per plastic fles. Meer dan 60% van deze inkomsten worden geïnd door de producenten van frisdranken en waters. Het overige deel zijn de vermeden kosten voor gemeentes.
Ga naar pagina:    < Kosten               Deel dit op  © 2024 Stichting Ons Statiegeld
Contact en informatie
Recycling Netwerk
@EchteHeld op twitter
Privacyverklaring en
gebruiksvoorwaarden