Statiegeldmanifest Nieuws Veelgestelde vragen

Techniek

De mogelijkheden om kunststofafval te recyclen zijn de laatste tien jaar sterk verbeterd. De zuiverheid van inzameling, die bij statiegeld veruit het hoogste is, blijft echter een grote rol spelen. De samenstelling van het ingezamelde materiaal is namelijk van grote invloed op de vervolgstappen: compacteren (en samenpersen), sorteren op kunststofsoort en recycling.

Het schema hieronder vat deze stappen in een recyclinglus.

Geautomatiseerde inzamelingRecyclenSorteren op kunststofsoortCompacterenImage Map


Geautomatiseerde inzameling

In Nederland verzorgen vooral zogeheten Reverse Vending Machines (RVM’s) het geautomatiseerd inzamelen van statiegeldverpakkingen. Ontwikkelingen in de herkenningstechnologie zijn hierbij heel belangrijk geweest. Deze technologie herkent de verschillende soorten flessen op basis van de vorm en op het soort plastic waarvan de flessen zijn gemaakt. In Duitsland wordt ook gebruik gemaakt van herkenningstechnologie die specifieke inktkleuren op de fles herkent. Bijna alle RVM’s zijn tegenwoordig ook voorzien van barcodelezers. Deze lezers kunnen niet alleen van de barcode op de fles aflezen wat voor soort fles het is, maar ook welk soort drank erin zat en van welk merk. Deze herkenningstechniek maakt het dus niet alleen mogelijk om met de inname apparatuur verschillende soorten drankverpakkingen van elkaar te scheiden. De software zorgt voor een hele snelle verrekening van statiegeldbedragen en levert bovendien een schat aan marktinformatie op.Meer informatie »

Compacteren

Door de ingezamelde plastic flessen samen te persen (compacteren) hoeft er minder volume te worden opgeslagen en vervoerd. Hiervoor zijn verschillende technieken ontwikkeld. De (met de RVM’s) afgescheiden plasticstromen worden hierdoor zo verkleind dat ze zeer compact en daardoor veel goedkoper rechtstreeks kunnen worden vervoerd naar de recyclers. De volumeafname hangt af van de techniek die wordt gebruikt en varieert van een factor 5 door het perforeren van de flessen tot meer dan een factor 10 door het in stukjes hakken (flaken).

Meer informatie »

Sorteren op kunststofsoort

Om te komen tot recycling van de kunststof uit plasticverpakkingen, moeten deze kunststoffen worden uitgesorteerd. Aansluitend op de verschillende inzamelsystemen zijn er drie typen sorteerfaciliteiten: (1) sorteerfabrieken voor gemengde kunststof verpakkingen, (2) nascheidingsinstallaties bij huisvuilcentrales en (3) sorteercentra voor statiegeldflessen.

De resultaten van het sorteren in verschillende soorten kunststofpolymeren worden steeds beter bij elk van de drie typen sortering. Maar alleen bij het apart inzamelen van één soort plastic, zoals PET in een statiegeldsysteem, heeft de gesorteerde output de hoge zuiverheid die nodig is voor hoogwaardige recycling.

Een ander probleem met gemengde inzameling is de onbekende mix aan additieven (toevoegingen) die de uitgesorteerde kunststofpolymeren bevatten. Deze additieven geven aan ieder product en iedere soort verpakking zijn eigen functionele eigenschappen en vergen zorgvuldige dosering, die niet haalbaar is met kunststofrecyclaat waarin al een onbekende additievenmix aanwezig is.

Meer informatie »

Recyclingprocessen

De techniek om plastics te recyclen verschilt van geval tot geval en is afhankelijk van de kwaliteit van het recyclingmateriaal. De uiteindelijke recycling varieert van het inzetten van regranulaat (recyclingmateriaal in korrelvorm of in de vorm van korrelig poeder) tot het gebruik van een gereinigde mix van plastics als vulmiddel. Bij de inzet van regranulaat kan het gaan om 1-op-1 vervanging van ‘gewoon’ granulaat, maar vaak is er meer regranulaat nodig.

Ondanks alle innovaties bepaalt de zuiverheid van het ingezamelde en gesorteerde materiaal de mogelijkheden voor recycling. Als plastic recycler kan je geen goed product maken van onvoldoende zuivere afvalstromen. Ook plastic recyclers benadrukken daarom het belang van gescheiden ingezamelde of effectief gescheiden stromen van één soort polymeer.

Meer informatie »


Deel dit op  © 2024 Stichting Ons Statiegeld
Contact en informatie
Recycling Netwerk
@EchteHeld op twitter
Privacyverklaring en
gebruiksvoorwaarden