Statiegeldmanifest Nieuws Veelgestelde vragen

De statiegeldparagraaf uit het Besluit VerpakkingenBesluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton)

§ 4. Statiegeld op drankverpakkingen
(Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip)

Artikel 8 (Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip)
 • Een ieder die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een drank in een verpakking aan een ander ter beschikking stelt, heft op die verpakking statiegeld.
 • De in het eerste lid bedoelde verpakking wordt na gebruik met terugbetaling van het statiegeld in ieder geval ingenomen door degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een verpakking van dezelfde materiaalsoort aan een ander ter beschikking stelt. De inname geschiedt op de plaats waar een dergelijke verpakking ter beschikking wordt gesteld of in de onmiddellijke omgeving.
 • Degene die een drank aan een ander ter beschikking stelt vanuit een plaats van verkoop met een verkoopoppervlakte van minder dan 200 m2, kan de inname, bedoeld in het tweede lid, beperken tot verpakkingen die vanuit die plaats van verkoop zelf aan een ander ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 9 (Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip)

De verplichting, bedoeld in artikel 8, eerste lid, is niet van toepassing op:
 1. verpakkingen van:
  1°.  medicinale dranken,
  2°.  wijn,
  3°.  sterke dranken,
  4°.  matig-alcoholhoudende dranken;
 2. drankenkartons, die zijn bestemd voor dranken en die voor ten minste 80% bestaan uit papier of karton;
 3. verpakkingen die direct voor verkoop met een drank worden gevuld;
 4. verpakkingen van dranken met een inhoud van 1 deciliter of minder;
 5. verpakkingen van dranken waarbij de producent of importeur kan aantonen dat er op jaarbasis minder dan 500.000 eenheden consumentenverpakkingen in Nederland aan consumenten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 10 (Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip)
 1. Het statiegeld, bedoeld in artikel 8, eerste lid, bedraagt voor meermalige verpakkingen: € 0,10 per verpakking.
 2. Het statiegeld, bedoeld in artikel 8, eerste lid, bedraagt voor eenmalige verpakkingen: € 0,25 per verpakking.

Artikel 11 (Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip)
 1. Indien de verplichting, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van toepassing is, voorziet de producent of importeur de verpakking van een aanduiding omtrent het statiegeld. Onze Minister kan vorm en inhoud van deze aanduiding vaststellen.
 2. De aanduiding, bedoeld in het eerste lid, wordt duidelijk en onuitwisbaar op de verpakking aangebracht.Deel dit op  © 2024 Stichting Ons Statiegeld
Contact en informatie
Recycling Netwerk
@EchteHeld op twitter
Privacyverklaring en
gebruiksvoorwaarden